Character Data

SSBU

SSBU character usage data for Australia

Top 16 8 4 2 1 All
Fox Fox
4.881%
Sheik Sheik
4.355%
Yoshi Yoshi
4.187%
Captain Falcon Captain Falcon
3.808%
Diddy Kong Diddy Kong
3.709%
Mario Mario
3.636%