Character Data

SSBU

SSBU character usage data for Australia

Top 16 8 4 2 1 All
Yoshi Yoshi
4.79%
Fox Fox
4.696%
Sheik Sheik
4.48%
Diddy Kong Diddy Kong
4.038%
Cloud Cloud
3.905%
Captain Falcon Captain Falcon
3.47%